Szellemlovas web-bolt - Page Site


Antikvárium

Antikvár ritkaságok
Antikvár könyvek, újak elől
Antikvár könyvek, ABC-ben
Antikvár szerepjátékok
Antikvár újságok

Új könyvek

Hamarosan megjelenő könyvek
Nemrég megjelent könyvek
2018-ban megjelent könyvek
2017-ben megjelent könyvek
2016-ben megjelent könyvek
Új könyvek, ABC-ben
Új szerepjátékok

Angol könyvek

Hamarosan megjelenő könyvek
Angol regények
Angol könyv Android
Angol könyv Arkham Horror
Angol könyv Tannhäuser
Angol szerepjátékok
Angol szerepjátékok DnD 5th Edition
Angol szerepjátékok Adventures in Middle-Earth
Angol szerepjátékok End of the World
Angol szerepjátékok Legend of the Five Rings
Angol szerepjátékok Pathfinder
Angol szerepjátékok Star Wars
Angol szerepjátékok Star Wars
Angol szerepjátékok Star Wars
Angol szerepjátékok Shadowrun
Angol szerepjátékok Warhammer 40K

Kiegészítők

Kockák, szütyők


1. Az eladó adatai

  • Az általad vásárolt áruk eladója a Szellemlovas Kft.
  • cím: 1067 Budapest Szondi u. 18/a
  • cégjegyzékszám: Fővárosi bíróság mint cégbíróság által kibocsájtott: Cg. 01-09-718457
  • adószám: 13094744-2-42
  • bankszámlaszám:10404072-50526565-72751004
  • telefonszám: +361-302-2326
  • e-mail: wb_tarsas@szellemlovas.hu

 

2. Vásárlás

2.1. Áruházunkban a vásárlás elektronikus úton történik.
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK: mit jelent az internetes (online) vásárlás?
Az internetes vásárlás a távollévők között megkötött szerződések közé tartozik, / 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet / azaz a szerződéskötésre a kereskedő és a fogyasztó egyidejű jelenlétének hiányában kerül sor. A fogyasztó az eladó (a szolgáltató) által üzemeltetett internetes áruházban (más néven webáruház, webshop, online shop, e-üzlet) virtuális módon, az egérrel történő kattintások vagy e-mail útján rendeli meg a kiválasztott terméket. A virtuális bevásárlás folyamata magában foglalja az előzetes regisztrációt, a honlapon megjelenített árukatalógusban való böngészést, a termékek kiválasztását és kosárba helyezését, a kosár tartalmának frissítését és törlését, a teljesítési és szállítási feltételek kiválasztását, a pénztárban való fizetést, a megrendelés leadását, valamint a szolgáltatótól a megrendelésre küldött visszaigazolást is

2.2. Elektronikus Áruházunkban mindenki vásárolhat, aki érvényes regisztrációval rendelkezik.

2.3. A Vevő a regisztrációval egyidőben, magára nézve kötelezően elfogadja a jelen üzletszabályzatot, kijelenti, hogy azt ismeri. Tisztában van a rendelés, és a teljesítés feltételeivel. Ismeri az Internet lehetőségeit és korlátait, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és az esetleges hibákra.

 

2.4 Az elektronikus szerződéskötés lépései
1. Regisztráció webáruházunkba.
A Felhasználó köteles a regisztráció során a rendszer által kért adatokat a valóságnak megfelelően megadni. A regisztrációs lap téves vagy hibás kitöltése esetén a regisztráció érvénytelen. Az ebből származó esetleges téves teljesítésért az Eladó semmilyen formában nem vállal felelősséget.
Az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:
- a "Kosár" tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető.
- a személyes adatok (pl.: számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, stb…) tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható a személyes adatok menüpontban
 
2. Webáruházunkban a termék megrendelése (fizetési és átvételi, kiszállítási lehetőségek kiválasztása).
 
3. A Szellemlovas Kft. a megrendelés megérkezését elektronikus úton haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a megérkezettnek, amikor az a Szellemlovas Kft., illetőleg a Felhasználó számára hozzáférhetővé válik.
 
4. A megrendelés visszaigazolását követően a rendelés leadása során megjelölt módon boltunkban, vagy szerződött futárszolgálatunk által kiszállítással átadjuk a megrendelt terméke(ke)t. A terméket kiszállítás esetén utánvéttel, előreutalással vagy boltunkban történő személyes átvétel esetén készpénzzel, vagy bankkártyával fizetheti.
 
5. A megrendelés és visszaigazolás nyelve: magyar.
 
6. A megrendeléssel, visszaigazolással és a nyugtával, végszámlával létrejövő szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt a Szellemlovas Kft. nem iktatja és a későbbiekben nem lesz hozzáférhető.

 

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK Az elektronikus úton kötött szerződésekre az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi. C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.évi IV. tör-vény, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

 

3. A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai

Az ezúton vásárolt termék jellemzői a konkrét termék leírásánál vannak részletezve.

 

4. A vételár

A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett ár, amely tartalmazza az általános forgalmi adót (ÁFA), de nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

 

5. Szállítás és fizetés

5.1. A szállítás a GLS kiscsomagszállítóval történik.
A megrendelt terméket a megrendelés beérkezését követően a GLS a saját feltételei szerint szállítja ki a Vevő részére. A termék ellenértékét és a szállítás költségét a szállítást teljesítő futárnak az átvételkor kell kifizetni.

5.2. A termék megrendelésekor feltüntetett díjakon felül a Vevőt csak a szállítási díj terheli.

5.3. Minden szállításunk a következő tulajdonjog- fenntartással történik: Az áru tulajdonjogát az Eladó mindaddig fenntartja magának, amíg az áru ellenértéke teljes mértékben kiegyenlítésre nem kerül. Az ezen idő alatt bekövetkezett sérülésekért a vevő felel.

 

6. A vásárlástól való elállás joga, módja, következményei

A vevőnek jogában áll a megrendelést követően, de még a kiszállítás előtt a vásárlástól elállni. Ez esetben az elállás okán a vevőnek fizetési kötelezettsége nincs. A lemondást jelezheti e-mailen, telefonon, írásban, vagy személyesen is. A Távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet rendelkezései alapján a vásárló, az áru átvételét követő 14 napon belül, indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette, ennek igazolására a kiszállításkor kapott fuvarlevél ügyfélpéldánya szolgál. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával együtt visszajuttatnia boltunkba, a 1067 Budapest, Szondi u. 18/a alatti címünkre. A Szellemlovas Kft. kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, kivéve, hogy a termék visszajuttatásáról ügyfelünknek kell gondoskodnia. Ennek költségei őt terhelik. A vásárló kérésére, kollégáink készséggel gondoskodnak a visszaszállítás bonyolításáról, ügyfelünk ilyen irányú igényét ügyfélszolgálatunkon jelezhetik. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot 14 napon belül elküldeni, egyúttal gondoskodnia kell a termék mihamarabbi visszajuttatásáról. Elállás esetén a Szellemlovas kft. követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerő használatából eredő kárai megtérítését. A Szellemlovas kft. köteles a vevő által kifizetett teljes összeget (áru, kiszállítás, utánvét) haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 napon belül visszatéríteni.

7. Egyéb feltételek

7.1. Személyes adatait, amelyeket a vásárlás során megad, és amelyek a vásárlás során jutnak az Eladó birtokába, az Eladó rögzíti, és titkosan kezeli azokat harmadik személynek a rendelések teljesítéséhez szükségeseken kívül át nem adja.

7.2. Az Eladó nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, ami az áruházhoz való csatlakozás miatt következett be. Egyedül, a Vevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait az esetleges behatolóktól.

7.3. Az Eladót nem terheli felelősség az Interneten küldött, vagy fogadott adat elvesztése, az internetes hálózatban bekövetkező működési hiba miatt, ami megakadályozhatja a zavartalan működést, valamint nem felelős a szoftver, a program, vagy más technikai hiba miatt bekövetkezett semmilyen hiányosságért. Az Eladó az ezzel/ezekkel kapcsolatos minden (kártérítési) felelősségét kizárja, amit a Vevő a regisztrációval kifejezetten tudomásul vesz és elfogad.

7.4. Az Eladó a mindenkori üzletpolitikájának megfelelően módosíthatja a termékek árait és a vásárlás feltételeit. Bármely módosítás, abban az időpontban lép életbe, amikor on-line megtalálható az áruház oldalain. A változások idején az áruház rövid időre zárva van.