"A Szellemlovas célja, hogy megtaláljuk neked a legjobb társasjátékot!"

Az összes ...

Újdonság

Hamarosan kapható

Újra kapható

Hírlevél
Társasjáték kalauz!
Iratkozz fel most
és töltsd le ingyen!

 Vezetéknév:

 Keresztnév:*

 E-mail cím:*

 Elfogadom az adatkezelési nyilatkozatot.

 Reklámüzeneteket tartalmazó leveleket is küldhetnek.

Reklámüzenet például egy kedvezmény, vagy egy új megjelenés, amiben az ár is szerepel, és reklámüzenet, ha valaminek az árát megváltoztatjuk.


Az év játéka

BGG Top 8

Üzletszabályzat

Az üzletszabályzat a következő jogszabályok rendelkezéseire figyelemmel készült el:
- 2013. évi V. törvény- a polgári törvénykönyvről;
- 1997. évi CLV. törvény - a fogyasztóvédelemről;
- 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
- 2003. évi C. törvény- az elektronikus hírközlésről 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet - a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
- 2008. évi XLVII. törvény - a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról.
- 524/2013/EU rendelet- a fogyasztói jogviták online rendezéséről

1. Az eladó adatai

 • Az oldalon vásárolt áruk eladója a Szellemlovas Kft.
 • Cégszerű megnevezés: Szellemlovas Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhely: 1067 Budapest, Szondi utca 18.
 • Adószám: 13094744-2-42
 • Cégjegyzékszám: 01-09-718457 Vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.
 • Bankszámlaszám:10404072-50526565-72751004
 • Telefonszám: +361-302-2326
 • E-mail: info@szellemlovas.hu

Tárhelyszolgáltató

 • Tárhelyszolgáltató neve: Naxonet Bt.
 • Székhelye: 2400 Dunaújváros, Nap utca 2.
 • Adószáma: 22581886-2-07
 • Cégjegyzékszáma: 07-06-015006, Vezetve a Székesehérvári Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.
 • Telefonszám: +3630-591-7759
 • Tárhelyszolgáltató e-mail címe: naxonet@naxonet.hu

2. Vásárlás

2.1. Áruházunkban a vásárlás elektronikus úton történik. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK: mit jelent az internetes (online) vásárlás? Az internetes vásárlás a távollévők között megkötött szerződések közé tartozik, azaz a szerződéskötésre a kereskedő és a fogyasztó egyidejű jelenlétének hiányában kerül sor. A fogyasztó az eladó (a szolgáltató) által üzemeltetett internetes áruházban (más néven webáruház, webshop, online shop, e-üzlet) virtuális módon, az egérrel történő kattintások, vagy e-mail útján rendeli meg a kiválasztott terméket. A virtuális bevásárlás folyamata magában foglalja az előzetes regisztrációt, a honlapon megjelenített árukatalógusban való böngészést, a termékek kiválasztását és kosárba helyezését, a kosár tartalmának frissítését és törlését, a teljesítési és szállítási feltételek kiválasztását, a pénztárban való fizetést, a megrendelés leadását, valamint a szolgáltatótól a megrendelésre küldött visszaigazolást is.

2.2. Elektronikus Áruházunkban mindenki vásárolhat, aki érvényes regisztrációval rendelkezik.

2.3. A Vevő a regisztrációval egyidőben, magára nézve kötelezően elfogadja a jelen üzletszabályzatot, kijelenti, hogy azt ismeri. Tisztában van a rendelés, és a teljesítés feltételeivel. Ismeri az Internet lehetőségeit és korlátait, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és az esetleges hibákra.

2.4 Az elektronikus szerződéskötés lépései
2.4.1. Regisztráció a webáruházunkba.
A Felhasználó köteles a regisztráció során a rendszer által kért adatokat a valóságnak megfelelően megadni. A regisztrációs lap téves vagy hibás kitöltése esetén a regisztráció érvénytelen. Az ebből származó esetleges téves teljesítésért az Eladó semmilyen formában nem vállal felelősséget. Az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:
- a "Kosár" tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető.
- a személyes adatok (pl.: számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, stb…) tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható a személyes adatok menüpont
2.4.2. Webáruházunkban a termék megrendelése (fizetési és átvételi, kiszállítási lehetőségek kiválasztása).
2.4.3. A Szellemlovas Kft. a megrendelés megérkezését elektronikus úton haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a megérkezettnek, amikor az a Szellemlovas Kft., illetőleg a Felhasználó számára hozzáférhetővé válik.
2.4.4. A megrendelés visszaigazolását követően a rendelés leadása során megjelölt módon boltunkban, vagy szerződött futárszolgálatunk által kiszállítással átadjuk a megrendelt terméke(ke)t. A terméket kiszállítás esetén utánvéttel, előre utalással vagy boltunkban történő személyes átvétel esetén készpénzzel, vagy bankkártyával fizetheti.
2.4.5. A megrendelés és visszaigazolás nyelve: magyar.
2.4.6. Tájékoztatjuk Vásárlóinkat, hogy a termék(ek) megrendelése fizetés kötelezettséget keletkeztet.
2.4.7. A megrendeléssel, visszaigazolással és a nyugtával, végszámlával létrejövő szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt a Szellemlovas Kft. nem iktatja és a későbbiekben nem lesz hozzáférhető.

3. A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai

Az ezúton vásárolt termék jellemzői a konkrét termék leírásánál vannak részletezve.

4. A vételár

A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett ár, amely tartalmazza az általános forgalmi adót (ÁFA), de nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

5. Szállítás és fizetés

5.1. A szállítás a GLS kiscsomagszállítóval történik.
A megrendelt terméket a megrendelés beérkezését követően a GLS a saját feltételei szerint szállítja ki a Vevő részére. A termék ellenértékét és a szállítás költségét a szállítást teljesítő futárnak az átvételkor kell kifizetni.

5.2. A termék megrendelésekor feltüntetett díjakon felül a Vevőt csak a szállítási díj terheli.

5.3. Minden szállításunk a következő tulajdonjog- fenntartással történik: Az áru tulajdonjogát az Eladó mindaddig fenntartja magának, amíg az áru ellenértéke teljes mértékben kiegyenlítésre nem kerül. Az ezen idő alatt bekövetkezett sérülésekért a vevő felel.

6. A Ptk. rendelkezéseinek megfelelően Vevőinket elállási jog illeti meg, amelyet az alábbiak szerint gyakorolhatnak.

A Ptk. rendelkezéseinek megfelelően Vevőinket elállási jog illeti meg, amelyet az alábbiak szerint gyakorolhatnak. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendeletnek megfelelően biztosítjuk a szerződéstől való elállás jogát és a megrendelt termék(ek) visszavételét. Elállási jogát a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül, indokolási kötelezettség nélkül gyakorolhatja. A Vevő elállási jogát akként gyakorolhatja, hogy a 14 napos elállási határidőn belül benyújtja az elállási nyilatkozat-mintát vagy az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát közli a Szellemlovas Kft-vel a fenti elérhetőségek bármelyikén. A Vevő az elállási jogát a megrendelés leadásától a termék átvételéig terjedő időtartamban is gyakorolhatja.

Elállási nyilatkozatminta letölthető itt

Az elállási jog csak a fogyasztónak minősülő Vevők által gyakorolható, tehát azon személyek által, akik a szakmájuk, önálló foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységük körén kívül eljáró természetes személyek. Gazdálkodó szervezeteket (vállalkozásokat) az elállási jog a vonatkozó jogszabályok alapján nem illeti meg.
A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. §-a szerint bizonyos termékek esetén a fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát (így pl.: hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver esetében ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta, olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza, romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében, olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel, olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak). A Társaságunknál a vevők minden termék esetében gyakorolhatják elállási jogukat.
Elállási jog gyakorlása esetén a Vevőnek a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül eredeti, sértetlen állapotban kell az eredeti számlával/nyugtával együtt visszajuttatnia boltunkba, a 1067 Budapest, Szondi u. 18/a alatti címünkre. A Szellemlovas Kft. kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. A vállalkozás követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkentés megtérítését.
Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztónak kell megfizetnie a termék visszaküldésének a költségeit. A vállalkozás nem köteles megtéríteni azokat a többletköltségeket sem, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vevő a Táraságunk által felkínált, legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott, illetve azt az esetet, ha a vevő több megrendelt termék közül nem mindegyik vonatkozásában gyakorolja az elállási jogát.
Amennyiben a Vevő az elállás jogát a megrendelést követően, de a kiszállítás előtt gyakorolja semmilyen fizetési kötelezettsége nem keletkezik.
Ha a Vevő eláll a vásárlási szándékától (a szerződéstől), Társaságunk haladéktalanul, de legkésőbb a Vevő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Vevő által teljesített ellenszolgáltatást.
A visszatérítést Társaságunk mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vevő nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

7. Egyéb feltételek

7.1. Személyes adatait, amelyeket a vásárlás során megad, és amelyek a vásárlás során jutnak az Eladó birtokába, az Eladó rögzíti, és titkosan kezeli azokat harmadik személynek a rendelések teljesítéséhez szükségeseken kívül át nem adja.

7.2. Az Eladó nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, ami az áruházhoz való csatlakozás miatt következett be. Egyedül, a Vevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait az esetleges behatolóktól.

7.3. Az Eladót nem terheli felelősség az Interneten küldött, vagy fogadott adat elvesztése, az internetes hálózatban bekövetkező működési hiba miatt, ami megakadályozhatja a zavartalan működést, valamint nem felelős a szoftver, a program, vagy más technikai hiba miatt bekövetkezett semmilyen hiányosságért. Az Eladó az ezzel/ezekkel kapcsolatos minden (kártérítési) felelősségét kizárja, amit a Vevő a regisztrációval kifejezetten tudomásul vesz és elfogad.

7.4. Az Eladó a mindenkori üzletpolitikájának megfelelően módosíthatja a termékek árait és a vásárlás feltételeit. Bármely módosítás, abban az időpontban lép életbe, amikor on-line megtalálható az áruház oldalain. A változások idején az áruház rövid időre zárva van.

8. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

A jótállásra és a szavatosságra a 45/2014. (II.26.) számú kormányrendelet 3. mellékletében foglalt rendelkezések az irányadók, amelyekre vonatkozó tájékoztató letölthető itt

9. Panaszkezelés

Termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatos panasz esetén az alábbi elérhetőségeinken tehet bejelentést:
Szellemlovas Kft.1067 Budapest, Szondi utca 18.
Tel.: +361-302-2326
E-mail cím: info@szellemlovas.hu.
A panaszkezelésre vonatkozó részletes tájékoztató letölthető itt